Vážení rodiče,
při škole pracuje celá řada zájmových kroužků sdružených ve školním klubu.
Školní klub nabízí žákům základní školy a gymnázia mimoškolní zájmové aktivity, které jsou rozděleny na kroužky jazykové, společenské, estetické, přírodovědné, technické a sportovní.

Přihláška do zájmového kroužku ZDE

Nabídka pro rok 2017/18 se připravuje

Nabídka zájmových činností ve školním klubu pro školní rok 2016/17

Anglický jazyk  1.-2. třída  
Tvořivá dílna  3.-6. třída vedoucí: Jana Princová
Klub šikulka  1.-2. třída  vedoucí: Jana Tripesová
Rybářský kroužek  2.-9. třída vedoucí: Čeněk Štojd
Hasičský kroužek 2.-9. třída   vedoucí: Milan Krajčírik
Veselé zpívání      1.-5. třída     
Odbíjená      3.-9. třída  
Lehká atletika   1.-9. třída  vedoucí: Jana Záhorková
Stolní tenis    3.-9. třída  vedoucí: Roman Levý
Všeobecná  sportovní příprava začátečníci  /1.třída/    
Sportovní gymnastika      pokročilí /1.-9. třída/  
Veselé pohybové hry   1.-5. třída  
Badminton  1.-5. třída  vedoucí: Marie Petrová
Softball - fotogalerie    1.-9. třída    vedoucí: Petr Němeček
In-line brusle 2.-5. třída vedoucí: Jana Záhorková
In-line brusle  6.-9. třída vedoucí:  Jana Záhorková
English games 1.-5. třída vedoucí: Adéla Sladká
Easy English           6.-9. třída   vedoucí: Adéla Sladká
Počítače pro nejmenší   3. třída vedoucí: Jana Tripesová
Psaní všemi deseti na PC 5.-6. třída vedoucí: Jana Tripesová


Sazby příspěvku 
Podle vyhlášky 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání je výše příspěvku stanovena takto: 

1. jazykové kroužky, výuka na počítači 400 Kč
2. sportovní, zájmové a rekreační kroužky 200 Kč


Upozornění
Příspěvek je nutno uhradit u vychovatelek ŠD nejpozději do 19. září 2014.  
Pokud se přihlásí do některého z kroužků malý počet dětí, kroužek se neotevře a finanční příspěvek bude vrácen. 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny