Podle § 167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovatel ustanovil školskou radu v počtu 6 členů. 

Dne 6. 12. 2017 na ustavující schůzce školské rady byli zvoleni na volební období 2017 – 2020 následující občané
Předseda: Ing. František Kojan
Místopředseda: Mgr. Věra Korčaková
Zapisovatel: Mgr. Jana Veselá

Členové:

Mgr. Eva Špergerová
Mgr. František Slípka
Robert Jech

Schůzky školské rady

12. 10. 2017

19.00 hod.

  • Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016/17
  • stanovení úkolů na školní rok 2017/18
23. 11. 2017 16.00 hod.
  • Ustavující schůze nové školské rady při ZŠ Trhové Sviny zvolené na období 2017-2020

24. 5. 2018

19.00 hod.

  • závěrečná schůzka školské rady
  • předběžné zhodnocení školního roku 2017/18

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny