Kategorie 2015 / 2016 2014 / 2015
Pedagogové 33 z toho 28 žen  33 z toho 27 žen
1. stupeň 18 z toho 18 žen  18 z toho 17 žen 
2. stupeň 15 z toho 10 žen  15 z toho 10 žen 
Vychovatelky 6 z toho 5 žen  7 z toho 7 žen
Pedagogický asistent  0 0
Správní zaměstnanci 8 z toho 7 žen  8 z toho 7 žen 
Samostat. řídící prac. 2 z toho 1 žena  2 z toho 1 žena 
Uklízečky 6 z toho 6 žen  6 z toho 6 žen 
Zaměstnanci ŠJ 8 z toho 7 žen  8 z toho 7 žen 
Vedoucí ŠJ 1 z toho 1 žena  1 z toho 1 žena 
Kuchařky a ostat. personál 6 z toho 6 žen  6 z toho 6 žen 
Uklízeč 1 z toho 0 žen  1 z toho 0 žen 
Celkem 55 z toho 47 žen  56 z toho 48 žen 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny