Období škol. vyučování bude zahájeno 4. září 2017 (pondělí)
Státní svátek - Den české státnosti 28. září 2017 (čtvrtek)
Podzimní prázdniny připadnou 26. - 27. října 2017 (čtvrtek - pátek)
Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2017 (sobota)
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii    17. listopadu 2017 (pátek)
Vánoční prázdniny budou zahájeny 
Vánoční prázdniny skončí
Vyučování začne
23. 12. 2017 (sobota)
2. ledna 2018 (úterý)
3. ledna 2018 (středa)
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 31. ledna 2018 (středa)
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 2. úmora 2018 (pátek)
Jarní prázdniny byly stanoveny (JčK) 12. - 18. března 2018 ( po - ne)
Velikonoční prázdniny připadnou na
Velikonoční pondělí
29. - 30. března 2018 (čt - pá)
2. dubna 2018 (pondělí)
Svátek práce 1. 5. 2018 (úterý)
Státní svátek na počest 72. výročí osvobození 8. 5. 2018 (úterý)
Období škol. vyučování ve 2. polol. bude ukončeno 29. června 2018 (pátek)
Hlavní prázdniny budou trvat    od - do 2. 7. (pondělí) - 31. 8. 2018 (pátek)
Období škol. vyučování 2018/19 bude zahájeno 3. září 2018 (pondělí)

 

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v  Základní škole Trhové Sviny v pátek odpoledne 6. dubna a v sobotu dopoledne 7. dubna 2018.

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2017/18 stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. - 28. dubna 2018; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. – 30. dubna 2018.

 

Přijímací řízení

Zůstává v platnosti:

 • podávání jen dvou přihlášek
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2018 a v dalších kolech bez zbytečného odkladu
 • zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům
 • po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • vydání zápisového lístku školou nebo krajským úřadem
 • možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou (kromě odvolání)
 • termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v období od 12. 4. – 28. 4. 2018
 • žák nebo jeho zák. zástupce podá přihlášku ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2018   

(do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017)

 

Doplněk:

 • ředitel střední školy ukončí hodnocení do 3 pracovních dnů od konání poslední zkoušky
 • v případě nekonání zkoušky – rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí - nejdříve 22. dubna 2018
 • od r. 2010/11 platí = uchazeč může podávat až 2 přihlášky
 • každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek s razítkem a podpisem základní školy a odevzdá ho řediteli střední školy do 5 prac. dnů od přijetí rozhodnutí (vzít zpátky jen 1x).

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají:

obory středního vzdělávání (umění, sportovní gym.)            od   2. do 15. ledna 2018

konzervatoře                                                                                      od 15. do 31. ledna 2018

 

Přijímací zkoušky v oborech vzdělání

bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky                     od 22. do 30. dubna 2018

 

Přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání

bez talentové zkoušky                                                                    od 12. do 28. dubna 2018

 

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2018.

 

Termíny maturitních zkoušek 

jarní termín                                                                                       od 2. května - do 10. června 2018

podzimní termín                                                                              od 3. září - do 20. září 2018

Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat již od 3. dubna 2018.

(praktickou zkoušku je možné konat i v dřívějším termínu). 

 

Náborové akce pro vycházející žáky 2017/18

Od pondělí 2. října do pátku 6. října 2017 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy. Výchovný poradce rozešle pozvánky jednotlivým školám do Po 25. 9. 2017. Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny