Počty tříd

1.stupeň ( 1. - 5. roč.) 16 tříd
2.stupeň ( 6. - 9. roč.) 10  tříd

Celkem

26 tříd

Počty žáků

Stav k: 1. 9. 2017 606 žáků z toho děvčat 290
Odhlášeno ze ZŠ na konci roku    
z 9. tř. 53 žáků z toho 25 děvčat
z nižšího než 9. ročníku 5 žáků z toho 1 děvčat
přestup do GTS 13 žáků z toho 7 děvčat
přestup do MŠZŠPr - ZvŠ 0 žáků z toho 0 děvčat
přestup do DDÚ Homole 0 žáků z toho 0 děvčat
přestup do jiné ZŠ 6 žáků z toho 3 děvčat
celkem 53 žáků z toho 22 děvčat
Přihlášeno do ZŠ    
1. třídy 73 žáků z toho 40 děvčat
přichází z jiných škol 18 žáků z toho 10 děvčat
Celkem 91 žáků z toho 50 děvčat
Stav k 1. 9. 2015 560 žáků z toho 260 děvčat
Stav k 1. 9. 2015 (hlavní výkaz pro MŠMT) 560  žáků z toho 260 děvčat
 
Stav k 1. 9. 2017 po jednotlivých ročnících
1. ročník 3 třídy 67 žáků z toho 32 děvčat
2. ročník 4 třídy 81 žáků z toho 37 děvčat
3. ročník 3 třídy 83 žáků z toho 44 děvčat
4. ročník 3 třídy 54 žáků z toho 27 děvčat
5. ročník 3 třídy 78 žáků z toho 43 děvčat
1. stupeň celkem   363 žáků z toho 183 děvčat
6. ročník 3 třídy 76 žáků z toho 31 děvčat
7. ročník 2 třídy 59 žáků z toho 24 děvčat
8. ročník 6 třídy 65 žáků z toho 34 děvčat
9. ročník 2 třídy 41 žáků z toho 17 děvčat
2. stupeň celkem   241 žáků z toho 106 děvčat
Celkem 26 tříd 604 žáků z toho 289 děvčat
    průměr 23.23 žáka na jednu třídu


Zápis žáků
nastupujících do 1. ročníku ve školním roce 2017/18

(stav k 30. 6. 2017)

Zapsáno celkem 84 žáků z toho 37 děvčat
Z toho předběžně zapsáno 0 žák z toho 0 děvče
Nepřijato z předběžně zapsaných 0 žáků z toho 0 děvčat
Z toho dodatečně k 1. 9. 2016 přihlášeni 0 žáci z toho 0 děvčat
Odhlášeni - 1 žáků z toho -0 děvčata
Letošní odklady
Odklad -17 žáků z toho -5 děvčata
Z toho dodatečně odhlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Z toho dodatečně přihlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ 0 žáků z toho 0 děvčat
Opakuje 1 žák z toho 0 děvčat
Loňské odklady
Odklad 13 žáků z toho 3 děvčata
Z toho dodatečně odhlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Z toho dodatečně přihlášeni 0 žák z toho 0 děvčat
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ 0 žák z toho 0 děvčat
Do 1.ročníku nastoupí 66 žáků z toho 32 děvčat


Týdenní časové dotace v jednotlivých ročnících (připravuje se aktualizace)

1.ročník 20 hodin
2.ročník 22 hodin
3.ročník 25 hodin
4.ročník 25 hodin
5.ročník 26 hodin
   
6.ročník 30 hodin
7.ročník 30 hodin
8.ročník 31 hodin
9.ročník 31 hodin

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny