1. stupeň - od 15.30 h - do 17.00 h

2. stupeň - od 16.00 h - do 17.30 h

14. 9. 2017 Čt zúčastní se rodiče žáků 1. ročníků
9. 11. 2017 Čt TU informují rodiče o úkolech ve školním roce 2017/18
15. 12. 2017 TU na 1. a 2. stupni zajistí zapsání předběžné klasifikace do ŽK za 1. pololetí šk. roku 2017/18 (2. - 9. roč.)
TU vyzve rodiče k návštěvě školy při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování.
4. 1. 2018 Čt informativní třídní schůzky (bez lístečků)
výchovný poradce (Mgr. H. Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků informace o volbě povolání
12. 4. 2018 Čt TU se dohodnou společně s rodiči na školním výletu

31. 5. 2018 

Čt

TU provedou zhodnocení školního roku ve třídě

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny