Název příspěvkové organizace: Základní škola Trhové Sviny
Sídlo: Školní 713,  Trhové Sviny
Směrovací číslo: 374 01
IČO 00 581 658
IZO 000 581 658
Právnická forma příspěvková organizace

 

Vedení školy   
Ředitel školy Mgr. Jiří Pavel, od 1. 8. 2018
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Veselá, od 1. 9. 2014
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Matoušková, od 1. 8. 2018

 

Telefony
Sekretariát - Tel.: a fax 386 322 742
Ředitel školy - Tel.: 386 322 507, 602 277 658
Školní družina - Tel.: 602 456 917
Školní jídelna - Tel:. 702 158 699

 

Úřední hodiny
Pondělí - pátek 7:00 - 14:00 hod.
Období prázdnin nejsou úřední hodiny

 

Elektronická komunikace
Webové stránky www.zssviny.cz
Základní škola - email zsts@zssviny.cz
Školní jídelna - email jidelna@zssviny.cz
Datová schránka ID yikmtg7

 

Zřizovatel
Zřizovatel: Město Trhové Sviny
Sídlo: Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny
IČO: 00 245 551

 

Informace k platebnímu styku
bankovní účet 57335231/0100
IBAN CZ9101000000000057335231

 

Poloha GPS
48°50´37,724" N 14°38´2,346" E

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Bc. Petr Votruba, MBA tel.: 777 898 985 e-mail: dpo@inkybe.cz DS: kr5uuzz

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny