1.stupeň ( 1. - 5. roč.) 17 tříd
2.stupeň ( 6. - 9. roč.) 11  tříd

Celkem

28 tříd

Počty žáků

Stav k: 1. 10. 2020 (včetně zahraničních žáků) 653 žáků z toho děvčat 323
Stav k: 30. 6. 2021 (včetně zahraničních žáků) 645 žáků z toho děvčat 320
Stav k: 1. 9. 2021 (včetně zahraničních žáků) 656 žáků z toho děvčat 337
Odhlášeno ze ZŠ na konci roku    
z 9. tříd 74 žáků z toho 31 děvčat
z nižšího než 9. ročníku 2 žáků z toho 1 děvče
přestup do GTS 6 žáků z toho 5 děvčat
přestup do MŠZŠPr - ZvŠ 0 žáků z toho 0 děvčat
přestup do DDÚ Homole 0 žáků z toho 0 děvčat
přestup do jiné ZŠ 3 žáků z toho 2 děvčat
odchod do spec. školy 1 žák z toho 0 děvče
celkem 86 žáků z toho 39 děvčat
Přihlášeno do ZŠ    
1. třídy 86 žáků z toho 50 děvčat
přichází z jiných škol 11 žáků z toho 6 děvčat
Celkem 97 žáků z toho 56 děvčat
 
Stav k 1. 9. 2021 po jednotlivých ročnících 
1. ročník 4 třídy 86 žáků z toho 50 děvčat
2. ročník 3 třídy 72 žáků z toho 40 děvčat
3. ročník 3 třídy 58 žáků z toho 29 děvčat
4. ročník 4 třídy 77 žáků z toho 36 děvčat
5. ročník 3 třídy 75 žáků z toho 35 děvčat
1. stupeň celkem   368 žáků z toho 190 děvčat
6. ročník 3 třídy 77 žáků z toho 33 děvčat
7. ročník 3 třídy 78 žáků z toho 42 děvčat
8. ročník 2 třídy 58 žáků z toho 27 děvčat
9. ročník 3 třídy 73 žáků z toho 45 děvčat
2. stupeň celkem   286 žáků z toho 147 děvčat
Celkem 28 tříd 654 žáků z toho 337 děvčat
    průměr 23.36 žáka na jednu třídu


Zápis žáků
nastupujících do 1. ročníku ve školním roce 2021/22

Zapsáno celkem 110 žáků z toho 57 děvčat
Z toho předběžně zapsáno 0 žák z toho 0 děvče
Nepřijato z předběžně zapsaných 0 žáků z toho 0 děvčat
Odhlášeni 0 žáků z toho 0 děvčata
Letošní odklady
Odklad -21 žáků z toho -8 děvčata
Z toho dodatečně odhlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Z toho dodatečně přihlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ 0 žáků z toho 0 děvčat
Opakuje 0 žák z toho 0 děvčat
Loňské odklady
Odklad -24 žáků z toho -7 děvčata
Z toho dodatečně odhlášeni -1 žák  z toho -1 děvčat
Z toho dodatečně přihlášeni 1 žák z toho 1 děvčat
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ 0 žák z toho 0 děvčat
Do 1.ročníku nastoupí 86 žáků z toho 50 děvčat


Týdenní časové dotace v jednotlivých ročnících

1.ročník 20 hodin
2.ročník 22 hodin
3.ročník 25 hodin
4.ročník 25 hodin
5.ročník 26 hodin
   
6.ročník 30 hodin
7.ročník 30 hodin
8.ročník 31 hodin
9.ročník 31 hodin

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny