5. ročník

4 skupiny po jedné vyučovací hodině - pátek 3. hodina

  

Praktika z matematiky Mgr. Knížová Lenka 1 hodina 21 žáků
Seminář z přírodovědy     Mgr. Vobrová Jana 1 hodina 21 žáků
Estetická výchova      Mgr. Schattuerová Lucie 1 hodina 21 žáků
Sportovní hry chlapci  Mgr. Jindrová Hana 1 hodina 21 žáků

 

5. ročník

4 skupiny po jedné vyučovací hodině - pondělí 3. hodina

Zdravý životní styl Mgr. Knížová Lenka 1 hodina 21 žáků
Praktika z českého jazyka Mgr. Vobrová Jana 1 hodina 21 žáků
Sportovní hry - děvčata Mgr. Schattuerová Lucie 1 hodina 21 žáků
Dopravní výchova Mgr. Jindrová Hana 1 hodina 21 žáků

 

6. ročník

4 skupiny po jedné vyučovací hodině - pondělí 6. hodina

Konverzace z AJ Mgr. Tomášková Ivana 1 hodina 20 žáků
Sportovní výchova děvčata MVDr. Hálová Naděžda 1 hodina 20 žáků
Cvičení z českého jazyka Mgr. Slípková Irena 1 hodina 20 žáků
Historický seminář Mgr. Jílková Hana 1 hodina 20 žáků

 

7. ročník

3 skupiny po dvou vyučovacích hodinách - pátek 5. - 6. hodina

5. hodina  

Zdravý životní styl (1. pol) Mgr. Kocinová Hana 1 hodina 19 žáků
Kurz 1. pomoci (2 pol.) Mgr. Kocinová Hana 1 hodina 19 žáků
Seminář z přírodopisu MVDr. Hálová Naděžda 1 hodina 19 žáků
Jazyková komunikace Mgr. Tomášková Ivana 1 hodina 19 žáků

6. hodina

Společenskovědní seminář Mgr. Slípková Irena 1 hodina 19 žáků
Informatika Mgr. Dvořák Petr 1 hodina 19 žáků
Sportovní výchova chlapci Mgr. Kocinová Hana 1 hodina 19 žáků

 

8. ročník

4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách - čtvrtek 7. - 8. hodina

7. hodina

Přírodovědný seminář       Mgr. Jůzlová Petra 1 hodina 19 žáků
Domácnost            Mgr. Kocinová Hana 1 hodina 19 žáků
Seminář ze zeměpisu  MVDr. Hálová Naděžda 1 hodina 19 žáků
Informatika     Mgr. Dvořák Petr 1 hodina 19 žáků

8. hodina

Domácnost     Mgr. Kocinová Hana 1 hodina 19 žáků
Seminář z dějepisu     Mgr. Jílková Hana 1 hodina 19 žáků
Sportovní výchova chlapci Mgr. Stropek Michal 1 hodina 19 žáků
Literární seminář        Mgr. Větrovcová Eliška 1 hodina 19 žáků

 

9. ročník

4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách - úterý 7. - 8. hodina

7. hodina

Cvičení z matematiky Mgr. Traplová Lenka 1 hodina 19 žáků
Seminář z přírodopisu Mgr. Kocinová Hana 1 hodina 19 žáků
Tvůrčí psaní Mgr. Jílková Hana 1 hodina 19 žáků
Seminář z chemie (1.pol.) Mgr. Jůzlová Petra 1 hodina 19 žáků
Přírodovědný fotoklub (2.pol.) Mgr. Jůzlová Petra 1 hodina 19 žáků

8. hodina

Cvičení z českého jazyka Mgr. Matoušková Jana 1 hodina 19 žáků
Informatika Mgr. Dvořák Petr 1 hodina 19 žáků
Sportovní výchova chlapci Mgr. Stropek Michal 1 hodina 19 žáků
Seminář z chemie (1.pol.) Mgr. Jůzlová Petra 1 hodina 19 žáků
Přírodovědný fotoklub (2.pol.) Mgr. Jůzlová Petra 1 hodina 19 žáků

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny