ZAPOJENÍ  DO PROJEKTŮ   2021 / 22

Projekty  celostátní

Projekt „Podpora vzdělávání v ZŠ Trhové Sviny“       

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.

Výše finanční podpory:

Celkové způsobilé výdaje: 862 596,00 Kč

Příspěvek Unie: 733 206,59 Kč     

Národní veřejné zdroje: 129 389,41 Kč

ZŠ Trhové Sviny: 862 596 Kč

 

Časové určení: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Garantem projektu:     Mgr. Jiří Pavel

 

Projekt „Finančně gramotná škola“        

Od školního roku 2019/20 jsme držiteli stříbrného certifikátu Finančně gramotná škola.

Garantem projektu:     Mgr. Hana Halešová      

 

Školní projekty

Projekt  „Zachraň strom  č. 23“                      

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence

 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení:              říjen 2021

Garantem projektu:     Mgr. Michal Stropek

 

Projekt  „Halloweenská párty“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní
 • kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení:     říjen 2021

Garantem projektu:     Mgr. Miroslava Pišingerová

 

Projekt  Projekt „Jeliman“

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15.          

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova
 • rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o zvířata, solidarita

Časové určení:

 • V minulém školním roce se vybrala dvojnásobná finanční částka. Sponzorství je tedy uhrazeno i na letošní školní rok.

Garantem projektu:     Mgr. Hana Halešová

 

Projekt  „Zachraň strom  č. 24“     květen 2022

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení:              jaro 2022

Garantem projektu:     Mgr. Michal Stropek

 

Projekt „Dětský den“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní
 • kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení:     Projekt se uskuteční v pátek 3. června 2022.

Garantem projektu:     Vychovatelka   Marie Petrová

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny