ZAPOJENÍ  DO PROJEKTŮ   2020 / 21

A. Projekty  celostátní

1. Projekt „Jazykově vzdělanější“.              

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_063 Šablony II  v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/ rozvojových aktivit.

Výše finanční podpory:

Celkové způsobilé výdaje: 1 648 928 Kč

Příspěvek Unie: 1 401 588,80 Kč     

Národní veřejné zdroje: 247 339,20 Kč

ZŠ Trhové Sviny: 1 648 928 Kč

 

Časové určení: 1. 9. 2019  -  31. 8. 2021

Garantem projektu:     Mgr. Jiří Pavel

 

2. Projekt „Finančně gramotná škola“

Od minulého školního roku jsme držiteli stříbrného certifikátu Finančně gramotná škola.

Garantem projektu:     Mgr. Hana Halešová      

 

B.  Školní projekty

1. Projekt  „Zachraň strom  č. 22“                      

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení: říjen 2020

Garantem projektu:     Mgr. Michal Stropek

 

2. Projekt  „Halloweenská párty“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence sociální a personální
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence pracovní
 4. kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: říjen 2020

Garantem projektu:     Mgr. Miroslava Pišingerová

 

3. Projekt  Projekt „Jeliman“

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15.          

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova
 • rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o zvířata, solidarita

Časové určení: sbírka proběhne v období na přelomu měsíce března/dubna 2021

Garantem projektu:     Mgr. Hana Halešová

 

4. Projekt  „Zachraň strom  č. 23“     květen 2021

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení: jaro 2021

Garantem projektu:     Mgr. Michal Stropek

 

5. Projekt „Dětský den“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence sociální a personální
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence pracovní
 4. kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: projekt se uskuteční v pátek 28. května 2021.

Garantem projektu:     vychovatelka Marie Petrová

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny