Nabídka zájmových kroužků ve školním klubu

Vážení rodiče,

předkládáme Vám souhrnnou nabídku zájmových kroužků pro školní rok 2021-2022 ve školní družině a školním klubu při základní škole.

Hasišský kroužek                                    

1. - 9. třída

vedoucí: F.Janda, V.Poláková

Rybářský kroužek

3. – 9. třída

vedoucí: L. Ebenhoh

AJ - začátečníci

2. třída

vedoucí: J. Bartáčková

AJ - hrou

3. třída

vedoucí: J. Bartáčková

Stolní tenis                       

3. - 9. třída 

vedoucí: L.Marek

Volejbal                    

4. - 6. třída  

vedoucí: D.Lošková

Všeobecná sp.příprava                

MŠ, 1. třída 

vedoucí: P.Němeček

NJ - začátečníci                  

1. -3. třída

vedoucí: N.Buřičová

Robotické hry

1. - 5. třída

vedoucí: N.Buřičová

Tvořivé malování                        

3. - 5. třída 

vedoucí: J.Otrubová

Klub šikulka I.          

1. třída

vedoucí: M. Pišingerová

Klub šikulka II.

2. třída

vedoucí:  D.Haláčková

Badminton                      

3. -5. třída    

vedoucí: M. Petrová

Tvořivá dílna

3. - 5. třída     

vedoucí: M.Pišingerová

Sportovní gymnastika (pokročilí)

6. -9. třída

vedoucí: N. Hálová,M.Bauero.

Veselé pohybové hry      

1. -3. třída  

vedoucí: M.Petrová

Softball - žáci                            

4. -6. třída   

vedoucí: P.Němeček

Softball - kadeti                           

6. -9. třída   

vedoucí: P.Němeček

T - Ball

MŠ - 3. třída

vedoucí: P.Němeček

Hlasová výchova                               

1. třída

vedoucí: S.Feslová

Aerobik

1. -5. třída

vedoucí: J. Otrubová

Nohejbal

6. - 9. třída

vedoucí: M. Chuchel

Šachy 

2. - 9. třída

vedoucí: F.Rolínek

Volejbal

3. - 5. třída

vedoucí: H.Kocinová

Sportovní gymnastika

2. - 5. třída

vedoucí: M.Hálová,E.Pitálkov.

 

 

 

 

NEHRADÍ SE

 

Stavebnice Seva

1. stupeň ZŠ

E.Vlnatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sazby příspěvku:                  

Podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je výše příspěvku stanovena takto:

  1. Jazykové kroužky                                                   400 Kč
  2. Sportovní, zájmové a rekreační kroužky                200 Kč
  3. Kroužky, které spadají pod školní družinu             100 Kč
Upozornění:

Příspěvek za kroužek se hradí z elektronické peněženky. Pokud žák nenavštěvuje naší základní školu, platí příspěvek u vedoucího zájmového kroužku.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny